หน้าแรก

 
ขอบคุณเว็บมาสเตอร์
dwthai.com
ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการ
จัดทำเว็บไซต์     

การถวายตุงไชย หรือธงไชย

          ตุงไชย เป็นธงที่ใช้ในงานมงคล เช่นงานฉลองสมโภช งานเสด็จพระราชดำเนินเข้าสู่พระนครของพระมหากษัตริ์ ในล้านนานิยมทำตุงไปปักบริเวณทางเข้าวัดเรียงรายกันไปอย่างสวยงาม ยิ่งวัดใดมีศรัทธามากก็จะถวายกันมากเป็นพิเศษ
         
           วัตถุประสงค์ในการถวายทานตุงไชยคือ
             ปราถนาจะให้เป็นบุญและมงคลแก่ตัวเอง
             สร้างบุญกุศลแด่บรรพชน
             เป็นเครื่องแสดงความรื่นเริงชื่นบาน
            เป็นพุทธบูชา
             เป็นการแสดงศิลปการช่าง

           ปราถนาจะให้เป็นบุญกุศลนั้น  ถือว่าการถวายตุงไชยเป็นบุญกุศล อันยิ่งใหญ่ตามที่เล่าในคัมภีร์ทางศาสนาว่า คนถวายตุงเมื่อสิ้นชีวิตไปแล้ว ไปตกนรก ปรากฏว่ามีหางตุง หย่อนลงไปให้เขาเกาะเกี่ยวพาขึ้นไปเกิดบนสรวงสวรรค์ได้ จึงเกิดค่านิยมทำกันมา
           เพื่อสร้างความกตัญญูกตเวทีนั้น ถือว่าการถวายตุงไชยอุทิศแก่บรรพบุรุษของตน มีปู่ย่า  ตายาย บิดามารดา ดดยหวังใจว่าคนเหล่านั้นจะพ้นจากความทุกข์ ไปเกิดในภูมิภพที่ดีมีสุขต่อไป
           เป็นพุทธบุชา  หมายถึงการถวยตุงไชย คราวมีงานฉลองปอยหลวง ถาวรวัตถุของวัด  ศรัทธาประชาชน ล้วนมีศรัทธาอยาก
จะถวายตุงไชยเป็นพุทธบูชา หากใครไม่ได้ทำจะรู้สึกว่าตนขาดอะไรไปอย่างหนึ่งในการทำบุญครั้งนั้น  หากได้ ทำเหมือนกับ
ชาวบ้านทำ  ก็มีความสมใจและสบายใจ
           เป็นการสร้างศิลปะของท้องถิ่น  ข้อนี้เป็นสิ่งสำคัญยิ่งเมื่อมีงานฉลอง ชาวบ้านที่เป็นสตรีชาวล้านนาไทย  จะทำการทอตุง
ไชยเป็นรูปลวดลายต่างๆกัน จะประกวดฝีมือกันอย่างน่าพิศวงนัก

ตุงไชยทำมาจากอะไร
        การทำตุงไชยส่วนใหญ่ทำมาจากผ้าฝ้านทอเป็นลวดลายหลายอย่างอาจจะทอเป็นบาง
ส่วน บางส่วนเว้นว่างไว้เพื่อความงดงามและเพื่อมิให้ต้านลม  หรือหนาเกินไปจึงเว้นว่างไว้
หลังจากทอแล้ว บางรายปิดด้วยกระดาษสีทอง ฉลุเป็นลวดลายต่างๆ แล้วปิดลงไป หัวตุงไชย
ใช้ไม้ทำเป็นวงต่อกัน 3 ขั้น หรือ 5 ขั้น หรือ 7 ขั้น แล้วแต่ความเหมาะสม  ส่วนมากทำจาก
ไม้ไผ่ เพราะเหนียวและดัดแปลงง่าย  หางตุงไชยทำเป็นพู่ระย้า  ทำด้วยผ้าด้ายสลับสีงด
                                                         งาม และทำหางให้เรียวลงไปย่างสวยงาม

เวลาแขวนทำอย่างไร
              ตุงไชยดดยมากใช้แขวนบนค้างทำด้วยไม้ไผ่บง  หรือไม้ไผ่ซาง ทำค้างยื่นออกจากปลายยาวประมาณ 1 เมตร สำหรับเป็นที่แขวนตุงไชย

การปักตุงไชยนิยมทำที่ใด
              ตุงไชยหลังจากที่ได้นำมายังวัดแล้ว  จะนำไปถวายแด่พระสงฆ์ท่านตอนที่จะมีงานปอยหลวง  ประมาณ 3-5 วัน พระสงฆ์
ท่านจะให้พรเป็นรายๆไป จากนั้นก็จะนำไปฝังค้าง และแขวนตุงไชย ส่วนมากจะแขวนเรียงรายไปตามทางที่ครัวทานจะผ่าน หรือ
ทางสัญจรเข้าวัด ถ้ามีตุงไชยมาก ก็จะเรียนกันไปยาวนับเป็นกิโลเมตรทีเดียว
ตุงไชยใช้ประกาศชัยชนะ
            ในขบวนแห่พยุหยาตรา  นิยมเอาตุงไชยนำหน้า เพื่อเป็นเครื่องประกาศชัยชนะ  ให้เป็นที่ปรากฏแก่คนทั้งปวง  งานฉลองหรืองานปอยหลวง ที่นำตุงไชยมาแขวนไว้ตามบริเวณงาน  หรือใช้ตุงไชยนำหน้าขบวนแห่  จึงเป็นเครื่องบอกถึง
ชัยชนะที่มีต่อข้าศึกคือกิเลสตัญหา ที่มีอยู่ในใจ พ่ายแพ้ไป (เป็นการสอนธรรมะ โดยวิธีการทางนามธรรม ให้ผู้ที่ดู ศึกษาและรู้แจ้งเอง)
   

 

 

 

 

                                                                     

                                           เนื้อหาสาระทั้งหมด  เพื่อการศึกษา  ไม่สงวนลิขสิทธิ์
                                         แนะนำติชม krumaliwan@hotmail.com